İş Hukuku ile İlgili Bütün Konularda Çalışıyoruz.

Başta Ankara olmak üzere Türkiye’nin bir çok şehrindeki yüzlerce iş hukuku uyuşmazlıklarını hızlı ve etkili bir şekilde sonuca ulaştırıyoruz. 

İş Hukukun’da En Çok Karşılaşılan Problemler

İş Kanunu kapsamında işveren ve işçilerin yerine getirmesi gereken yükümlülükler bulunmaktadır. Bu çerçevede en çok karşımıza çıkan hususlar fazla çalıştırma, primlerin verilmemesi, ücretin eksik verilmesi ve sigortanın asgari ücretten gösterilmesidir.

İşe İade Davası

İş sözleşmesi, taraflara bir takım hak ve görevler vermiştir. İş sözleşmesi kurulduktan sonra işveren ya da işçi için iş sözleşmesi devam ettirilmesi imkansız yahut çekilemez hale gelebilir. İş Kanunu, taraflarca    iş sözleşmesinin nasıl sonlandırılabileceğini, sonlandıran işçi ya da işverenin hangi durumlarda haklı ve alacaklı sayılabileceğini açıkça düzenlemiş ve belirlemiştir. 

Kıdem Taminatı

Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalışıp iş sözleşmesi sona eren işçiye yasada sayılan durumlarda ve hizmet süresi ile ücretine göre değişen miktarda, işverence ödenmesi gereken parayı ifade eder. İşçinin işyerinde çalıştığı sürede çalışmasının karşılığı olarak zaman içerisinde  yıpranması ve işverenine bağlılığının bir sonucu olarak işçiye verilen bir tazminattır.

İş Kazası

Tazminat kurumu, fertler arası menfaat dengesinin korunmasında en çok ve en sık başvurulan yaptırımlardan biridir. Hukuk düzenleri hem maddi zararların hem manevi üzüntü ve kayıpların telafisinde bu etkin ve yaygın yaptırımın uygulanmasını öngörmüştür.  İş kazalarında tazminat ödemekle yükümlü taraf her zaman ortaya çıkmaktadır.

Mobbing

Mobbing, basit, günlük çekişmelerden, tartışmalardan ziyade, sistematik şekilde, karşısındakini yok etmeye dönük, kasıtlı hukuka aykırı davranışlardır. Mobbing ispatı güç bir müessesedir. Bu yüzden hak kaybının önlenmesi ve adaletli bir sonuca ulaşılabilmek için ispat, fiili karineler ve ispat kolaylığı gibi hukuki kurumların kullanılması zorunludur.

iletişim bilgileri

0535 729 66 98
[email protected]