Hizmet tespit davası 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalı sayılan işlerde çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilemediğinde veya eksik bildirilmiş hizmetlerin […]
İşçiye ödenecek ücret, asgari ücretin altında olamayacağı için asgari ücretle çalışan işçilerin ücret artışları konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Her yıl […]
Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçi kıdem tazminatı alabilir. Hukukumuzda evlenen kadınların iş sözleşmelerini feshedilmelerine imkân tanınmış ve bu işçilerin […]
2018 yılında çıkan ilk Bedelli Askerlik Kanununa (7146 sayılı Kanun) göre “bedelli askerlik hükümlerinden yararlananların temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları […]
Kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunumuzun 14. maddesinin birinci fıkrasının beş nolu bendinde, 506 sayılı Kanunun 60. maddesinin5 (5510 […]
İşçi ile işveren arasındaki ilişkinin esasları, mevzuattaki emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla, bireysel veya toplu iş sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde […]
Dünya genelinde ülke ekonomilerini etkisi altına alana yaygın adıyla Koronavirüs (COVİD-19) salgını çerçevesinde ülkemizde de yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerden […]
Çalışma hayatının içerisinde işverenlerin işçilerden teminat amaçlı senet alması sık karşılaştığımız bir durumdur. Bu senetler teminat senedi adı altında alınmasına karşın iş […]
Çalışma hayatında işçiler işyerinde kullandıkları malzemelere, araçlara veya eşyalara hayatın olağan akışı gereği zarar verebilmekte ve bu noktada verilen zararın […]
“Bütün alacaklarımı aldım” ibranamesi geçerli mi? İş sözleşmesinin sona ermesinde, işçiden alınan ibranameler hangi hallerde geçerlidir? İş hukukunda ibraname, işçinin […]